Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Freze, CNC, Torna, Cad-Cam ve Makine Bilgisi

Bu bölümde çeşitli Makine bölümlerine ait programlar ve makinelerin kullanımı için teknik bilgi bulacaksınız. cad/cam programlarının kullanımından endüstriyel birçok makine kullanımına kadar kapsamlı bilgi verilmiştir. Bilgisayarla CAD katı modelleme çizimi, freze ve torna tezgahları kullanımı. Metal ve mermer işlemede kullanılan teknikler. Plastik Enjeksiyon ve Metal enjeksiyon kalıpları çıkarılması.


Makineciler için Temel Elektronik Dersi 4

2009-11-14 01:08:01

Gelişen teknoloji ile teknik elemanların kendi alanları dışında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu, gelişen teknolojinin teknik elemanlara getirdiği bir yükümlülüktür. Tabi ki ihtiyaç duydukları teknik ve teorik bilgiye sınır çizmenin imkânı yoktur. Fakat mevcut ihtiyaçlar göz önüne alınarak kısıtlı olsa da bu derste Elektrik Tesisatları ve Kumanda Devreleri hakkına bilgi vermeye çalıştık. Verilen teorik ve uygulamalı bilgilerin sonunda tesisat ve kuman devrelerini çizebilecek, arıza tespiti ve giderilmelerini de yapabileceksiniz. Son bir hatırlatma olarak tüm işlerinizde iş güvenliği kurallarını hatırlayınız ve hiçbir devrenin çalışmasının sizin güvenliğinizden daha değerli olmadığını unutmayınız.

Devamı

Makineciler için Temel Elektronik Dersi 3

2009-11-14 01:07:23

Günümüzde teknoloji ve sanayi o kadar hızla ilerliyor ki, kendimizi çağın gereklerine göre yetiştirip yenilemeliyiz. Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birçok alanda yeni iş kolları açılmaktadır. Bu iş kollarında kalifiye insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Siz geleceğimiz olan gençlerin, bu alanlarda kalifiye eleman olarak yetişip, biran önce iş hayatına atılmanızı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanızı temenni ediyor ve istiyoruz. Bu dersimüzde, elektrik enerjisinin üretilmesinin, iletilmesinin ve dağıtılmasının her aşamasında kullanılan transformatörler ile elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ve günlük hayatımızda hemen her alanda karşımıza çıkan elektrik motorlarını tanıtacağız. Bu dersin sonunda, transformatörlerin ve elektrik motorların çeşitlerini, yapılarını, çalışma prensiplerini, devreye bağlanmasını bilecek aynı zamanda bakım ve onarımlarını rahatlıkla yapabileceksiniz.

Devamı

Makineciler için Temel Elektronik Dersi 2

2009-11-14 01:06:49

Özellikle sanayi alanlarında elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması, çalışan cihazların çalışma şekli ve çalışma devamlılığı kadar çalışma güvenliği ve çıkabilecek muhtemel arızaların önlenmesi üzerinde titizlikle durulan bir konudur. Elektrik elektronik büyüklüklerin ölçülmesi ve doğru olarak değerlendirilmesi endüstriyel uygulamalarda sistemlerin doğru ve güvenli olarak çalışma kontrolünü, hata analizi yapmayı, meydana gelebilecek muhtemel arızalara karşı önlem almayı, oluşmuş arızalarda ise arıza sebebinin bulunması ve tekrarının önlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden bakım onarım teknisyeninin doğru ölçü aleti ve ölçme tekniğini en kısa zamanda kullanarak elektrik ve elektronik devre elemanlarının sağlamlıklarını kontrol edebilmeli, varsa arızalarını giderebilmeli ve devre montajlarını yapabilmelidir. Özellikle elektrik enerjisinin dağıtımı ve kumanda kontrol sistemleri birden çok alıcıyı etkileyebildiğinden; elektrik panolarının kullanımı, arızalarının tespiti ve giderilmesi bunu yaparken de devre şemasının okunmasının gerekliliği önem arzetmektedir. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda sizde, elektrik elektronik devrelerini ve elemanlarını kullanabilecek, elektronik devrelerin sağlamlık kontrollerini yaparak devre bağlantılarını gerçekleştirebilecek, elektrik panolarını rahatlıkla kullanabilecek, devre takibi ve şema okuyarak basit arızaları giderebileceksiniz.

Devamı

Makineciler için Temel Elektronik Dersi 1

2009-11-14 01:06:10

Teknolojinin ilerlemesi, teknik sorunların da büyümesine ve bu sorunları çözecek bilgi ve beceri düzeyi yüksek elemanlara ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenle teknik elemanlar kendi alanlarında uzmanlaşmaya çalışırken farklı branş ve alanlarda da bilgi sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bu ders farklı alanlara sahip teknik elemanların bilgi ve beceri düzeylerini başka branş ve alanlarda da arttırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde elektrik enerjisinin diğer enerjilere üstünlüğü genel kabul görmektedir. Elektrik enerjisinin kontrol edilebilirliği, iletimde oluşan kayıpların diğerlerine nazaran az oluşu, farklı enerjilere dönüştürülebilmesi, elde edilmesinin kolaylığı ve veriminin yüksek oluşu kullanım alanlarının artmasında etkili olan faktörlerdir. Bu derste elektrik elektronik sistemlerle ilgili olarak temel bilgiler verilecek ve ayrıca bu dersin devamında gösterilecek olan derslere de hazırlık niteliği taşıyacaktır.

Devamı

Teknik ingilizce dersi 3

2009-11-14 01:04:26

İnsanlığın ileri gitmesinde en önemli unsurlardan birisi üretim ve buna bağlı olarak, araştırma ve geliştirmedir. Ar-Ge’ ye yıllık bütçelerinden fazla pay ayıran ülkeler her geçen gün daha iyi bir hayata başlıyorlar. Üretimin teknolojiyle paralel gelişmesi gerekir. Çünkü teknolojisini yenileyemeyen ülkeler ve bu ülkelerin insanları geri kalmaya mahkumdur. Yeni teknoloji mesleğinde çok iyi ve dil bilen insanlar sayesinde gelişir. Çalışkan insanlar, dergi, kitap ve internet dökümanlarını okuyabilir böylece kendi branşlarındaki ve mesleklerindeki son teknolojiyi yabancı dil ve teknik yabancı dil öğrenerek takip edebilirler. Böylelikle ülkelerine daha etkili ve yararlı bireyler olurlar. Tembel insanlar, yeterli yabancı dilleri olmadığı için son teknolojiyi takip edemezler. Bu yüzden kendi fabrikaları veya atölyeleri ile sınırlı kalırlar. Teknik İngilizce 3 dersiyle sizlerin Mesleki İngilizce’nizi daha üst seviyeye çıkarmayı hedefledik. Bu sayede kendi mesleğiniz ile ilgili terimlerin ve sözcüklerin İngilizce karşılıklarını öğrenebilecek ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebileceksiniz.

Devamı

Teknik ingilizce dersi 2

2009-11-14 01:03:46

Mesleki ve teknik eğitim alanları daima gelişen ve güncellenen bilgilerle donatılmıştır. Güncel bilgilere ulaşıp onlardan faydalanabilmeyi mümkün kılmak için teknik İngilizce bilme ihtiyacı kaçınılmaz bir hal almıştır. Çünkü yayınlanan teknolojik kitaplar, makaleler, kataloglar genellikle İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bunlardan faydalanmak için de bunların yayınevlerince çevrilip basılmalarını bekleyemeyiz. Bunların çok büyük bir çoğunluğu ya çevrilmeyecektir ya da çevrilmiş hallerine eriştiğimizde güncelliğini yitirmiş olacaktır. İşte bu ders sizlerin Teknik İngilizce seviyenizi geliştirip sizleri alanınızda daha başarılı ve güncel bilgilerle donanımlı olabilmenizi sağlamak; bireysel öğrenme ve araştırma yeterliğinizi en üst seviyeye taşımak amacıyla hazırlanmıştır.

Devamı

Teknik ingilizce dersi 1

2009-11-14 01:03:08

Yeni teknoloji dil bilen insanlar sayesinde olur. Çalışkan insanlar, dergi, kitap ve internet dökümanlarını okuyabilir böylece kendi branşlarındaki ve mesleklerindeki son teknolojiyi yabancı dil ve teknik yabancı dil öğrenerek takip edebilirler. Böylelikle ülkelerine daha etkili ve yararlı bireyler olurlar. Tembel insanlar, yeterli yabancı dilleri olmadığı için son teknolojiyi takip edemezler. Bu yüzden kendi fabrikaları veya atölyeleri ile sınırlı kalırlar. Mesleki ve teknik eğitim alanları daima gelişen ve güncellenen bilgilerle donatılmıştır. Güncel bilgilere ulaşıp onlardan faydalanabilmeyi mümkün kılmak için teknik İngilizce bilme ihtiyacı kaçınılmaz bir hal almıştır. Çünkü yayınlanan teknolojik kitaplar, makaleler, kataloglar genellikle İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bunlardan faydalanmak için de bunların yayınevlerince çevrilip basılmalarını bekleyemeyiz. Bunların çok büyük bir çoğunluğu ya çevrilmeyecektir ya da çevrilmiş hallerine eriştiğimizde güncelliğini yitirmiş olacaktır. Unutmayın 21 yaşında çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han 5 dil biliyordu ve fetih toplarının tasarımını da kendisi yaptı. İşte bu ders sizlerin Teknik İngilizce seviyenizi geliştirip sizleri alanınızda daha başarılı ve güncel bilgilerle donanımlı olabilmenizi sağlamak; bireysel öğrenme ve araştırma yeterliğinizi en üst seviyeye taşımak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Teknik İngilizce dersiyle sizlerin mesleki İngilizce’nizi daha üst seviyeye çıkarmayı hedefledik. Bu sayede kendi mesleğiniz ile ilgili terimlerin ve sözcüklerin İngilizce karşılıklarını öğrenebilecek ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebileceksiniz

Devamı

Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Hazırlanması 4

2009-11-10 00:52:14

Hızla gelişen teknoloji çağında, kalıpçılığın birkaç cümleyle açıklanamayacağı bir gerçektir. Çünkü kalıpçılık, günlük hayatımıza girmiş pek çok parçaların üretimini gerçekleştiren en önemli mesleklerden biridir. Kalıpçılık bu parçaların üretiminde zaman, kalite ve ölçü tamlığı, malzeme tasarrufu ve özdeşlik sağlayan, ayrıca işçilik giderlerini asgari düzeye indiren bir meslektir. Bu meslekle tıp, otomobil, uçak, bilgisayar, cep telefonu, inşaat sektörü ve oyuncak sanayisi çok hızlı gelişim göstermiştir. Ülkelerin gelirleri neredeyse bu sanayi girdileri ile ölçülmektedir. Gün geçtikçe kalıpçılık teknolojisi daha da önem kazanmaktadır. Bu ders sonunda enjeksiyon preslerini çalıştırabilecek, kalıp bağlayıp değiştirme yapabilecek, kalıpların sorunlarına çözüm üretebileceksiniz. Sanayinin bu konuda istediği niteliklere sahip olacaksınız.

Devamı

Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Hazırlanması 3

2009-11-10 00:51:47

Ülkemizde plastik enjeksiyon kalıpçılığı sektörü hem eğitim-öğretim hem de sanayi dallarında hızla gelişmektedir. Özellikle, aynı tip parçaların seri bir şekilde üretilmesinde, en çok ve yaygın olarak kalıpçılık sektöründen yararlanılmaktadır. Bu ders tamamlandığında temel plastik enjeksiyon kalıbının sabit grup yarımını oluşturan parçaları yapım resimlerine uygun şekilde işleyebilecek, kalıbı oluşturan parçaların montajını komple resme uygun olarak yapabileceksiniz. Eğitiminizi başarı ile tamamladığınızda sanayinin ihtiyaç duyduğu, konusunda bilgi ve beceriye sahip nitelikli eleman gücünü oluşturacaksınız.

Devamı

Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Hazırlanması 2

2009-11-10 00:51:24

Ülkemizde Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı dalı hem eğitim-öğretim hem de sanayi dallarında hızla gelişmektedir. Tasarım, çok sayıda üretim, özdeş parça üretimi, düşük maliyet denildiğinde akla ilk gelen sektör kalıpçılıktır. Plastik enjeksiyon kalıpçılığının çok geniş çalışma alanı bulunmaktadır. Tıp ve ilaç sektörü, gıda ve içecek sektörü, otomotiv sektörü, oyuncak sektörü buna benzer kullandığımız eşyalar plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmektedir. Unutmayınız iyi bir kalıpçı veya kalıp tasarımcısı olabilmek için önce bu alana ilgi, sevgi ve isteğimizin olması gerekir. Bu ders tamamlandığında temel plastik enjeksiyon kalıp montaj resimlerini tekniğine uygun olarak çizecek, temel plastik enjeksiyon kalıplarının hareketli grup yarımını oluşturan parçaları yapım resimlerine göre günümüz teknolojisini kullanarak CNC tezgâhlarda işleyebileceksiniz. Eğitiminizi başarı ile tamamladığınızda sanayinin ihtiyaç duyduğu konusunda bilgi ve beceriye sahip nitelikli eleman gücünü oluşturacaksınız.

Devamı

Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Hazırlanması 1

2009-11-10 00:51:00

Hızla gelişen teknoloji yeniliklerini takip eden ülkemiz, nitelikli teknik elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun için sizlere büyük görevler düşmektedir. Sizlerin azmi ve başarısı ülkemizin teknolojik ve ekonomik olarak yükselmesinin bir göstergesi olacaktır. Teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Siz de bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. Tasarımlar artık bilgisayar ortamında hazırlanıp, hata yapma riskleri minunum seviyelere indirilmektedir. Sanayideki büyüme ve rekabetin artmasına paralel olarak, her geçen gün ise daha karmaşık parça ve makine sistemlerinin hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde imalatına ihtiyaç duyulmaktadır. Temel hedefimiz ülke sanayimizi gelişmiş ülke sanayileri ile rekabet edecek düzeye çıkarmaktır. Unutmayın ki sizin başarınız ülkemizin başarısıdır. Bu ders ile sizlere plastik enjeksiyon kalıplarının tasarımı için gerekli altyapıyı sağlayacaktır. Yapılan bu çalışmanın kalıp tasarımcısının ihtiyaç duyduğu bilgileri sizlere sunacağına inanıyor ve başarılar diliyoruz.

Devamı

Metal Enjeksiyon Kalıpları 4

2009-11-10 00:49:48

Günümüzde endüstriyel üretim alanındaki rekabet tüm hızıyla devam etmektedir. Şu bir gerçek ki var olmanın ve ayakta kalmanın yolu kaliteli, seri üretim yöntemlerini uygulayabilen kişi ve kuruluşlar olmakla mümkündür. Kalıpçılar yaptıkları kalıpları, ilgili preslerde deneyerek kalıbın çalışması ve üretim anındaki muhtemel hataları görebilmek ve gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. Bundan dolayı kalıpların deneneceği presleri, çalışma sistemlerini ve kalıp pres bağlantılarının yapılmasını bilmelidirler. Bu dersi tamamladığınızda sizler hafif metal enjeksiyon makinelerinin türlerini, özelliklerini çalışma sistemlerini tanıyıp ve kalıpları tekniğine uygun şekilde prese bağlamayı, gerekli ayarların yapılmasını öğrenerek deneme üretimini gerçekleştirebileceksiniz.

Devamı

Metal Enjeksiyon Kalıpları 3

2009-11-10 00:49:22

Seri üretim tekniklerinde kalıpçılığın önemi oldukça fazladır. Endüstriyel üretim alanlarına baktığımızda çok farklı kalıpçılık teknikleriyle karşılaşmaktayız. Hafif metallerden oluşan birçok parça enjeksiyon sistemiyle ekonomik ve seri şekilde üretilmektedir. Bu dersi tamamladığınızda hafif metal enjeksiyon kalıbını oluşturan parçaları değişik makinelerde işleme becerilerini kazanacak ve bu kalıp parçalarını montaj resmine uygun şekilde birleştirebileceksiniz.

Devamı

Metal Enjeksiyon Kalıpları 2

2009-11-10 00:48:50

Hafif metal enjeksiyon ürünleri, günümüz endüstrisinde kalite ve çeşit açısından vazgeçilmez bir seviyededir. Hayatın ve endüstrinin her safhasında kullanılan bu parçaların üretilebilmesi, ancak metal enjeksiyon kalıp yapım tekniğini bilen yetişmiş elemanlar sayesinde mümkündür. Eğitimini alacağınız bu ders sayesinde Hafif metal enjeksiyon kalıplarının tasarımını klasik tasarım ve çizim araçlarının yanında bilgisayar destekli tasarım araçlarını da kullanarak yapabilecek, tasarladığınız bu kalıpların imalatını günümüz endüstrisinde yaygın olarak kullanılan CNC takım tezgahlarında yapabileceksiniz. Endüstriyel kalıpçılık mesleğinin tüm alt branşlarında olduğu gibi metal enjeksiyon kalıpçısı ihtiyacının da yüksek olduğu imalat sektöründe, bu ders içindeki bilgileri alarak, beceri ve yeterlilikleri kazandığınızda , kolaylıkla istihdam imkanı bulabileceksiniz.

Devamı

Metal Enjeksiyon Kalıpları 1

2009-11-10 00:48:26

Teknolojinin, dolayısıyla sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Bu nedenle severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını da biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Makine Teknolojisi alanı, günümüzde olduğu gibi gelecekte de sanayinin itici gücü olacaktır. Basınçlı pres döküm tekniği imkânlarını ülke standartlarına uygulamak demek ülke sanayisinin en verimli ve kalite bazında en yüksek kalitede ürün elde etmesi demektir. Metal enjeksiyon kalıplama tekniği ise basınçlı pres döküm tekniğinin bir parçasıdır. Bu ders ile tekniğine uygun temel hafif metal enjeksiyon kalıp tasarımını yaparak yapım resimlerini çizebileceksiniz.

Devamı

Makine Montaj Resimleri Nasıl Çizilir 2

2009-11-10 00:47:31

Teknik olarak imalatı yapılan her türden ürünün tanıtımı, resimlerle antılmak zorundadır. Böylece ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunur. Özellikle makine parçalarının yapım resimleri ile montaj ve patlatılmış resimleri üretici ve müşteri için çok önemlidir. Daha on beş yıl öncesine kadar yapım resimleri ve montaj resimleri elde ve teknik resim masalarında çiziliyordu. Ancak günümüzde elde çizim yapmak yerini bilgisayarlara bırakmıştır. Çizimlerimizi bilgisayar ortamında çok daha hızlı, doğru ve esnek olarak çizebilmekteyiz. Ayrıca çizimlerimizi çok kolay bir şekilde saklama imkânına da sahip durumdayız. Sizler ve sizden sonraki nesil daima daha şanslı olacaktır. Çünkü hep teknolojiyle iç içe olacaksınız. Daha düne kadar saatlerce uğraşarak çizdiğimiz bir makine parçasının resmini artık bilgisayar destekli çizim programları sayesinde dakikalara sığdırabilmekteyiz. Hassasiyet, ekonomiklik, güvenilirlik ve zaman bakımında üstünlükleri çok fazladır. Sizlere bu ders içerisinde çizdiğiniz montaj resmine ait standart ve standart olmayan elemanlarının TS-ISO çizelgelerinden belirleyebilmesini ve antede yazabilmesini öğreteceğiz. Bu ders ile çizmiş olduğunuz montaj resimlerine ait antedi doldurabileceksiniz. Bunu bilgisayar destekli çizim ortamında çok daha kolay ve hızlı yapabileceksiniz.

Devamı

Makine Montaj Resimleri Nasıl Çizilir

2009-11-10 00:47:05

İmalatı yapılan her türlü ürünün tanıtımı resimlerle teknik olarak anlatılmak zorundadır. Böylece ürün hakkıda daha detaylı bilgi sahibi olunur. Özellikle makine parçalarının yapım resimleri ile montaj, de-montaj resimleri üretici için ve müşteri için çok önemlidir. İmalat yapan işletmeler için makine parçalarının yapım resimlerinin çizimi çok önemlidir. Geçmiş zamanlarda yapım resimleri ve montaj resimleri elde ve teknik resim masalarında çiziliyordu. Ancak günümüz teknolojisiyle artık elde çizim yapmak tarihe karışmıştır. Çizimlerimizi bilgisayar ortamında çok daha hızlı, doğru ve esnek olarak çizebilmekteyiz. Ayrıca çizimlerimizi çok kolay bir şekilde saklama imkânına da sahip durumdayız. Sizler ve sizden sonraki nesil daima daha şanslı olacaktır. Çünkü hep teknolojiyle iç içe olacaksınız. Daha düne kadar saatlerce uğraşarak çizdiğimiz bir makine parçasının resmini artık bilgisayar destekli çizim programları sayesinde dakikalara sığdırabilmekteyiz. Hassasiyet, ekonomiklik, güvenilirlik ve zaman bakımında üstünlükleri çok fazladır. Sizlere bu derste montaj resimlerinin çiziminde dikkat etmeniz gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu ders sonunda parça resimleri, perspektif olarak ya da şematik olarak verilmiş sistemlerin montaj resimlerini çizebileceksiniz. Bunu bilgisayar destekli çizim ortamında çok daha kolay ve hızlı yapabileceksiniz.

Devamı

CNC Tezgahı ile modelleme

2009-11-10 00:45:56

Bilgisayar destekli endüstriyel modellemenin seri üretim modelleme dersi olan Metal Modelleme, seri olarak dökülecek modellemelerde, seri kalıplamadan dolayı ölçülerde değişikliğe sebebiyet vermemek için modellemeler metal alaşımdan dökülür. Günümüzde endüstrinin gelişmesi ile CNC tezğâhlarıının yaygın biçimde kullanılması ile metal modelemelerinin üretimi daha kolay gerçekleşebilmektetir. Metal modelleme yapımında metal malzemesi olarak dökme demir, alüminyum ve alüminyum alaşımları, çelik ve çelik alaşımları kullanılır. Bu malzemelerin seçiminde dayanım, yüzey hassasiyeti, ve döküm sayısı gibi özellikler dikkate alınarak modelleme malzemesi olarak tercih edilir. Bu ders ile gerekli ortam, araç ve gereçler sağlandığında modellemeyi istenen sayıda çoğaltabileceksiniz. Bu derste başarılı olduğunuz taktirde, sahip olacağınız bilgi ve beceri ile başarılı ve verimli çalışma imkanı bulabileceksiniz.

Devamı

işyerinde makine yerleşim düzeni 2

2009-11-10 00:45:09

İnsanlar işlerinde alet kullanmaya başladıkları zaman işler daha hızlı, daha güvenli ve kolay yapılmaya başlandı. Bunun farkına varan insanoğlu önce basit, sonra büyük makineler yaptı. Geçmişe bakıldığında insanoğlunun hayatı makineleşme ile kolaylaşmış ve makineleşme ile refaha erişmiştir. Dünya üzerinde gelişmiş devlet ve milletlere bakıldığında bu günkü duruma gelmelerindeki en önemli unsurun makineleşme ve devamında sanayileşme olduğu kolayca görülür. Ülkemizin ve milletimizin de Atatürk’ ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesine çıkması için çok çalışmalıyız. Günümüzde çalışmak beyin ve beraberinde makineler ile olmaktadır. Makineleşmede sadece makineye sahip olmak yeterli değildir. Makineye sahip olmanın yanında makineyi tekniğine uygun nakletmek, doğru şekilde kurmak, güvenli olarak zemine bağlamak ve üretici tavsiyelerine göre çalıştırmak gerekir. Bu ders size makinenin tarifini, makine çeşitlerini, makineyi kurmaya yarayan elemanları, zemine güvenli bir şekilde bağlamayı kavratmak amacı ile hazırlanmıştır.

Devamı

işyerinde makine yerleşim düzeni 1

2009-11-10 00:44:16

İnsanlar işlerinde alet kullanmaya başladıkları zaman işler daha hızlı, daha güvenli ve kolay yapılmaya başlandı. Bunun farkına varan insanoğlu önce basit sonra büyük makineler yaptı. Geçmişe bakıldığında insanoğlunun hayatının makineleşme ile kolaylaştığı ve makineleşme ile refaha erişildiği görülmektedir. Dünya üzerinde gelişmiş devlet ve milletlere bakıldığında bugünkü duruma gelmelerindeki en önemli unsurun makineleşme ve devamında sanayileşme olduğu kolayca görülür. Ülkemizin ve milletimizin de Atatürk’ ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesine çıkması için çok çalışmalıyız. Günümüzde çalışmak beyin ve beraberinde makineler ile olmaktadır. Makineleşmede sadece makineye sahip olmak yeterli değildir. Makineye sahip olmanın yanında makineyi tekniğine uygun nakletmek, doğru şekilde kurmak, güvenli olarak zemine bağlamak ve üretici tavsiyelerine göre çalıştırmak da gereklidir. Bu ders size yukarıdakilerin ışığında makinenin tanımını, makine çeşitlerini, makineyi kurmaya yarayan elemanları, zemine güvenli bir şekilde bağlamayı öğretmek amacı ile hazırlanmıştır.

Devamı

Freze Nasıl Yapılır - ders 2

2009-11-06 05:28:20

Temel Frezeleme İşlemleri 2 dersi ile talaşlı imalatta çok önemli yeri olan frezecilik işlemlerinden kanal açma, bölme yapma, cep açma işlemlerini öğreneceksiniz Sanayide kalıpçılık, makine imalatçılığı, modelcilik, bilgisayar destekli makina ressamlığı yapabilmek için frezede kanal açma, bölme yapma, cep açma işlemlerini yapabiliyor olmak gerekir. Çokgenlerin imali, dişli çarkların imali, kalıp çekirdeklerinin çektirilmesi için gerekli havuzların yapımı, tezgah ve millerin üzerindeki kama kanallarının açılması bu dersin öğrenilmesiyle mümkün olur. Bu dersin öğrenilmesi sizin sanayide önemli yeri olan frezecilik konusunda ilerlemenizi sağlayarak iş bulmanızı kolaylaştıracaktır. Sahip olacağınız nitelikler, çalıştığınız işletmede sizin daha farklı bir konumda olmanızı sağlayacaktır.

Devamı

Freze Nasıl Yapılır - ders 1

2009-11-06 05:27:48

Temel Frezeleme İşlemleri-1 Dersi ile talaşlı imalatta çok önemli bir yeri olan frezecilik mesleğini öğrenmeye başlayacaksınız. Talaşlı imalat endüstrisinde en çok kullanılan tezgah çeşitlerinden biri ve belki de en önemlisidir. Frezecilik, günümüz makine metal sektörünün vazgeçilmez bir bölümüdür. Bu yüzden her imalat ortamında freze tezgahları bulunmaktadır. Sizler Temel Frezeleme İşlemleri-1 Dersinün eğitimini alarak frezecilik konusunda alt yapınızı oluşturmuş olacaksınız. Sanayisi gelişmiş olan bölgelerimizde frezeciye olan ihtiyaç artmıştır. Özellikle mesleki eğitim veren okullarımız işletmelere kalifiyeli eleman yetiştirememektedir. İşletmeler mezun olan tüm öğrencilerimizi hemen bünyesinde çalıştırmaya başlamıştır. Böylece iş bulma sıkıntısı çekmezler. Teknolojinin hızla gelişmesinden dolayı freze tezgahları da artık bilgisayar destekli olarak imal edilmektedir. Bilgisayar destekli takım tezgahlarını (CNC) en iyi şekilde kullanabilmek için üniversal freze tezgahlarını çok iyi tanımak ve kullanmak gerekir. Sizler, Temel Frezeleme İşlemleri-1 Dersi ile temel frezecilik teknolojisini öğreneceksiniz. Basit frezeleme işlemlerini yapacaksınız. Daha sonra Temel Frezeleme İşlemleri-2 ve diğer derslerinin de eğitimini alarak frezecilik mesleğini tam olarak öğrenmiş olacaksınız.

Devamı

Mermer Tornalama ipuçları 2

2009-11-06 05:26:27

Mermer işlemeciliğinde artık mermer oluşumu fazla olmaktadır. Bu artıkların değerlendirilmesi yollarından biri de mermer tornalama işlemleri ile çeşitli dekoratif süs eşyaları yapmaktan geçer. Bunun yanında mermerin şekillendirilerek estetik bir ürün olarak kullanım alanlarının yaygınlığı, mermer tornalama işlemlerinin yaygınlığını göstermektedir. Mermer tornalama işlemleri ile küçük bir atölyede mermer tornası ile imalat yapma imkânı vardır. Bu şekilde Afyonkarahisar ve Kırşehir gibi yörelerimizde birçok kişiye az bir sermaye ile iş imkânı kurmak mümkün olmuştur. Bu ders ile torna tezgâhını tanıyacak, mermeri tornaya bağlama şekillerini öğrenecek ve mermere tornada silindirik olarak şekil verebileceksiniz.

Devamı

Mermer Tornalama ipuçları 1

2009-11-06 05:26:02

Mermer işleme sektöründe gün geçtikçe kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. Bunda en büyük sebep mermer işleme sektörünün her geçen gün daha da büyümesidir. Üretilen ürünlerin geniş sahalarda uygulama alanı bulması mermer işlemeciliğini önemli bir meslek alanı yapmıştır. Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiş ve sanayideki yerini almıştır. Makine parkı, çalıştırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle Türkiye’nin önemli meslek alanları arasına girmiştir. İhracatta ise tekstilden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Dünya mermer piyasasında söz sahibi olmuş ve dünya mermer piyasasını yönlendiren bir güce ulaşmıştır. Bu gelişmelere rağmen yetişmiş eleman sıkıntısı had safhadadır. Küçük mermer işletmelerinin sayısı fabrikalara göre sekiz kat daha fazladır. İşletmeler 3 ila 50 kişi arasında işçi çalıştırmaktadır. Tüm küçük işletmelerde torna tezgâhları süs eşyası yapımında vazgeçilmez tezgâhlardır ve sürekli kullanılmaktadır. Bu işletmeler bu makineleri kullanılan kalifiye elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Sizler bu dersi alarak bu alandaki boşluğu dolduracaksınız. Bu ders ile, torna tezgahını tanıyacak, mermeri tornaya bağlama şekillerini tanıyacak ve mermere tornada silindirik olarak şekil verebileceksiniz.

Devamı

Mermer Nasıl Kesilir 2

2009-11-06 05:25:21

Mermer ocaklarında blok olarak üretilen mermerin işlendiği, kesilip parlatıldığı yerler mermer fabrikalarıdır. Fabrikaya blok halinde getirilen mermer, ürün talep şekline göre fayans ve/veya plakalar halinde üretilir. Ocaktan fabrikaya getirilen mermer bloklarının işlenebilmesi için fabrikada bulunması gereken makine sistemleri dört grupta toplanır:  Kaldırma ve taşıma sistemleri  Kesme sistemleri  Ebatlama sistemleri  Silme(parlatma, cilalama) sistemleri Fabrikada plaka kesiminde kullanılan makine sistemlerinden, dairesel elmas, soket testereli ST makineleri en çok kullanılan makinelerdendir.

Devamı